Sponsorship® - hva er vårt mål?

Om oss (mal)

Målet med Sponsorship® er å skape muligheter og bygge viktige verdier. Vi skal fremme viljen til å strekke seg enda litt lenger for å utvikle idrettslaget, klubben og ­lokalmiljøet. Sammen oppnår vi resultater og når definerte mål. Sponsorship® lager hjelpemidler som effektivt skaper utvikling og vekst.

Sponsorship® hjelper med å knytte relasjoner mellom idrettslag/klubber og bedrifter/velgjørere, på en slik måte at alle er stolte av det !

Hva kan vi tilby?

Grunnmuren®

Sponsorship® ønsker å gi idrettslag og foreninger muligheten til å bygge verdier, utvikle idrettslaget og ­lokalmiljøet. Målet er å knytte relasjoner mellom idrettslag/ foreninger og bedrifter/velgjørere, på en slik måte at alle er stolte av det!

Les mer ...

Dugnadsveggen®

Alle klubber og lag er sterkt avhengige av en god mengde dugnad for å holde hjulene i gang.

Dagens travle samfunn gjør at det for mange er nærmest umulig å kunne være med å bidra med dugnad.

Les mer ...

Hedersveggen®

Hedersveggen er som navnet tilsier-en vegg dedikert de som skal hedres av æresmedlemmer og andre som har betydd og betyr mye for klubben. Her er det klubbens selv som setter opp de som skal hedres med navn. De som ikke er blant oss lenger får ett lite kors ved siden av navnet sitt.

Skattefradrag for landsdekkende organisasjoner

Les mer ...

Kontakt oss

403 16 415
Biskop Hognestads gate 4, 4344 BRYNE
Orgnr 812 252 852